Styrelsen

Från och med årsstämman
2020-04-28

Ordförande (väljs varje år)
Stefan Andersson, hus 35 (2020-2022)

Kassör
Lisa Hagman, hus 61 (2020-2021)

Sekreterare

Camilla Sjögren, hus 69 (2020-2022)

Ledamot
David Svensson, hus 33 (2019-2021)

Ledamot
Per-Olof Jansson, hus 9 (2019-2021)

Suppleant
Johannes Wikström, hus 5 (2020-2021)

Vill du komma i kontakt med styrelsen
mailar du till
styrelsen@skogsbo.nu

Revisor

Beslutas på kommande extra årsstämma

Revisorsuppleant
Anders Sjögren, hus 69 (2020-2022)

Valberedning

Martin Thomson, hus 19 (2020-2021)
Ulrik Milvert, hus 55 (2020-2021)

Fakturafrågor
Åsa Abrahamsson
ekonomi@skogsbo.nu

Årsmöten

2020

Kallelse till extra årstämma och medlemsmöte 2020-08-18

_____________________________________________________________________________________________

Alla dokumenten till ordinarie årsstämma

Protokoll årsmöte 2020-04-28

Originalen finns hos Åsa hus 51


2019

Alla dokumenten

Motion Lekplats

Protokoll årsmöte

Mötesanteckningar medlemsmöte är utmailade

Originalen finns hos Åsa hus 51


2018
ALLA DOKUMENT INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Originalen finns det hos Åsa hus 51

Protokoll 2018

Medlemsmöte 2018

Vill du se tidigare årsmötesdokument konakta Åsa i hus 51.

Festkommittén

Anna Wågdahl, hus 73
Pärnilla Thompson, hus 19
Fredrik Bäckaman, hus 53
Urban Åkeson, hus 41